Polityka prywatności portalu eRabaty.pl – kody rabatowe, kupny promocyjne, promocje

Portal eRabaty.pl realizuje politykę bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych na podstawie Regulaminu, Ustawy o ochronie danych osobowych.

Zapewniając szczególną ochronę prywatności danych, eRabaty.pl – kody rabatowe, kupny promocyjne, promocje – stosuje odpowiednie mechanizmy techniczne i organizacyjne oraz wykorzystuje odpowiednie zabezpieczenia oprogramowania portalu.

Administratorem danych jest firma Apronox Dariusz Modzelewski, która jest operatorem portalu eRabaty.pl – kody rabatowe, kupny promocyjne, promocje.

Administrator zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed niepowołanym dostępem podmiotów trzecich oraz przetwarzaniem ich z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Administrator wykorzystuje i przetwarza dane osobowe w celach:

  1. świadczenia usług na stronie portalu eRabaty.pl,
  2. księgowych,
  3. wszelkiego kontaktu z Klientem.

Administrator wykorzystuje również dane w celach statystycznych i technicznych – adresy IP.

Administrator może przekazać gromadzone dane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz organom wymiaru sprawiedliwości i nadzoru finansowego.

Udostępnianie swoich danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik zgadza się na przetwarzanie swoich danych zgodnie z obowiązującymi przepisami, poprzez akceptację Regulaminu.

Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu, zmiany danych lub ich usunięcia z bazy portalu.

Aby usunąć dane osobowe z bazy portalu należy przesłać przez formularz kontaktowy dostępny na stronie Kontakt, wiadomość z tytułem Usunięcie danych, a w treści wysyłanej wiadomości podać dane pozwalające na identyfikację danego Użytkownika.